100 năm bán tải Mỹ. Kiến Tạo Tương Lai!Tới Cùng Bản Lĩnh!

 • Fadil: GIÁ XE 3 "KHÔNG" CỘNG ƯU ĐÃI: 394.900.000đ
  GIÁ XE 3 "KHÔNG" CỦA VINFAST FADIL: 465.300.000đ
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT)

 • Lux A2.0: GIÁ XE 3 "KHÔNG" CỘNG ƯU ĐÃI: 990.000.000đ
  GIÁ XE 3 "KHÔNG" CỦA VINFAST LUX A 2.0: 1.502.600.000đ
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT)

 • Lux SA2.0: GIÁ XE 3 "KHÔNG" CỘNG ƯU ĐÃI: 1.414.600.000đ
  GIÁ XE 3 "KHÔNG" CỦA VINFAST LUX SA 2.0 : 1.999.800.000đ
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT)

 • Traiblazer 4*2 MT 1 Cầu: Giá Xe 885,000,000 VND.

 • Trailblazer 4*2 AT 1 Cầu: Giá Xe 925.000.000 VND.

 • Trailblazer 4*4 AT 2 Cầu: Giá Xe 1,066,000 VND.

 • Colorado 4*2 MT 1 Cầu: Giá Xe 624,000,000 VND

 • Colorado 4x4 MT 2 Cầu: Giá Xe 649,000,000 VND

 • Colorado 4*2 AT 1 Cầu: Giá Xe 651,000,000 VND

 • Colorado 4*4 AT 2 Cầu: Giá Xe 789,000,000 VND.

 • Colorado High Country: Giá Xe 819,000,000 VND.